piątek, 23 kwietnia 2010

Sesja plenerowa gdzie?

Na pewno wiele razy zastanawialiście się, jakie miejsce wybrać, aby Wasza sesja ślubna plenerowa była udana i ciekawa. Tak naprawdę dobre zdjęcia ślubne plenerowe można zrobić właściwie wszędzie. Ale dla lepszego efektu warto czasami pokusić się o coś bardziej szalonego. Może jakaś egzotyczna sesja ślubna? A może wschodnie krańce Europy? Dlaczego nie ? Wszystko jest możliwe. Zupełnie niedawno mieliśmy okazję fotografować w dwóch, niezwykle romantycznych miejscach. Pierwsze to Paryż, a drugie to Wenecja. Tych miast nie trzeba przedstawiać. Oba znane są ze swojej urody i romantycznego klimatu. Nie na darmo zarówno jedno jak i drugie nazywa się miastem miłości. Jakie są wyniki tej pracy łatwo się przekonać. Wystarczy kliknąć w link prowadzący do naszych galerii: sesja ślubna w Paryżu oraz sesja plenerowa w Wenecji.

Warto przy tym zaznaczyć, że świat jest tak piękny, że nie warto ograniczać się jedynie do tych dwóch miejsc. Dla pięknych zdjęć warto wybrać się choćby na jego drugi koniec. Zdjęcia ślubne na Malediwach? A może sesja plenerowa na Dominikanie? Czemu nie - jeśli tylko głównym celem będą piękne zdjęcia ślubne, to możemy jechać nawet na koniec świata. Zapraszamy!

Certainly many times wondered what place you choose to your outdoor wedding session
was successful and interesting. Really good wedding photos outdoor can be done properly anywhere. But for best results we sometimes attempt to something more crazy. Maybe some exotic wedding session? Perhaps the eastern ends of Europe? Why not? Everything is possible. Quite recently we had the opportunity to photograph the two most romantic places. The first is Paris, and the second is Venice. These cities do not need any introduction. Both are known for their beauty and romantic atmosphere. Not for nothing that either one or the other is called the city of love. What are the results of this work is easy to convince. Just click on the link to our gallery: wedding session Paris and outdoor session in Venice.

It should be noted that the world is so beautiful that we do not limit ourselves to these two places. For beautiful photos you can go even to the other end. Wedding photos in the Maldives? Or maybe outdoor session in the Dominican Republic? Why not - if only the main objective will beautiful wedding photos , we can go even at the end of the world. Welcome!

środa, 21 kwietnia 2010

Sesja plenerowa Kraków i okolice

Zachęcamy wszystkich do tego, żeby sesji plenerowych nie robić w dniu ślubu. Tylko w innym dniu można zrobić tak nietypowe, szalone zdjęcia ślubne. Nasze pełne portfolio możesz zobaczyć na naszej stronie firmowej Fotopracownia.Com


Sesja plenerowa może odbyć się w Krakowie...


... a może też w starej kopalni. Zapraszamy.